Close
Close
Narrow Results
 Publisher
 Follow Your Favorites!
NotificationsSign in to get custom notifications of new products!

LanguagesPublisher
Svenska   Remove Search Term
Rojo förlag   Remove Search Term
Advanced Search

 
 Hottest Svenska from Rojo förlag
Products found in this section... Sort by: 
 Title    Publisher    Price  
Söndrade vi falla

Söndrade vi falla


Profeten Irfan Aghusto, Aftonstjärnan, är död och hans gudsstat – Aghustinatet Roma – är besegrad. Ni sista tiotusen trogna är under belägring i staden L’Aquila, från vars höjder ni blickar ut över Kalifatets belägringshär. Om tre dagar återupptar Väktargardet sitt angrepp. Profetens död har än så länge hållits hemlig för församlingen och Aghustinatets ledargestalter...   [click here for more]
Rojo förlag  $6.00

Add to DriveThruRPG.com Order  
Displaying 1 to 1 (of 1 items) Result Pages:  1 
Select Page Number